٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃ -̃)۶..::http://codepro.forumh.net::..٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-

Hề lố Chào bạn! Hãy đăng nhập để cùng thảo luận với các lập trình viên tài năng nhé.
Chú ý:

Để tham gia chatbox, các bạn ấn đăng nhập ở góc phải khung chatbox

Post by Administrators™

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 14 người, vào ngày Sun Sep 10, 2017 5:35 pm

Statistics

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 573 in 167 subjects

Diễn Đàn hiện có 314 thành viên

Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: truongng.0107

Poll

Bạn cảm thấy giao diện mới này thế nào?

 
 
 
 

Xem kết quả


  hỏi code check

  Share
  avatar
  Giap_HakunaMatata
  ๑۩۞۩๑Super moderator๑۩۞۩๑
  ๑۩۞۩๑Super moderator๑۩۞۩๑

  Tước hiệu Tước hiệu : Hakuna Matata
  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 80
  Điểm : 15125
  Lượt thanks : 24
  Tuổi : 27
  Đến từ : THANH HOA

  hỏi code check

  Bài gửi by Giap_HakunaMatata on Thu Apr 29, 2010 12:10 pm

  ai cho tớ xin code check email cái


  _________________
  MSG
  avatar
  ♣ Tuấn Anh L.V ♣
  Đại Tướng Quân
  Đại Tướng Quân

  Tước hiệu Tước hiệu : ¤♣Đại tướng quân♣¤
  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 117
  Điểm : 16122
  Lượt thanks : 19
  Tuổi : 26
  Đến từ : Xóm nghèo Hà Nội

  Re: hỏi code check

  Bài gửi by ♣ Tuấn Anh L.V ♣ on Thu Apr 29, 2010 12:30 pm

  giap91 đã viết:ai cho tớ xin code check email cái
  Đoạn code dưới có chức năng chekc from đăng ký bao gồm check Email, các trường rỗng, radio, check sự giống nhau của mật khẩu và độ dài. T search đc trên mạng
  Code:
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
  <script LANGUAGE="javascript">
  function khoiTao()
  {
      var d = new Date();
      var newElement;
      var i;
   
      for (i=d.getYear()-5; i>d.getYear()-80; i--)
      {
          newElement = document.createElement("option");
          newElement.text = i;
          newElement.value = i;
          frmReg.namsinh.options.add(newElement);
      }

      for (i=1; i<=12; i++)
      {
          newElement = document.createElement("option");
          newElement.text = i;
          newElement.value = i;
          frmReg.thangsinh.options.add(newElement);
      }
   
      for (i=1; i<=31; i++)
      {
          newElement = document.createElement("option");
          newElement.text = i;
          newElement.value = i;
          frmReg.ngaysinh.options.add(newElement);
      }
  }

  function lamTuoi()
  {
      var songay; //số ngày
      var thang;
      thang = frmReg.thangsinh.options[frmReg.thangsinh.selectedIndex].value;
      switch (thang)
      {
      case "2":
          songay=28;
          break;
      case "1":case "3":case "5":case "7":case "9":case "11":
          songay=31;
          break;
      case "4":case "6":case "8":case "10":case "12":
          songay=30;
          break;
      }
      var nam = frmReg.namsinh.options[frmReg.namsinh.selectedIndex].value;
      if (((nam%4==0 && nam%100!=0) || (nam%400==0)) && songay==28)
          songay=29;
      var i;
      for (i=29; i<=songay; i++)
      {
          var newElement;
          if ((frmReg.ngaysinh.options.length<songay) && frmReg.ngaysinh.options[frmReg.ngaysinh.options.length-1].value < i)
          {
              newElement = document.createElement("option");
              newElement.text = i;
              newElement.value = i;
              frmReg.ngaysinh.options.add(newElement);
          }
      }
      i--;
      for (;i<frmReg.ngaysinh.options[frmReg.ngaysinh.options.length-1].value;)
      {
          frmReg.ngaysinh.remove(i);
      }
  }

  function chuanHoa(chuoi)
  {
      while (chuoi.indexOf("  ")!=-1)
      {
          chuoi = chuoi.replace("  "," ");
      }
      if (chuoi.charAt(0)==" ")
      {
          chuoi = chuoi.substr(1);
      }
      if (chuoi.charAt(chuoi.length-1)==" ")
          chuoi = chuoi.substr(0,chuoi.length-1);
      return chuoi;
  }

  </script>

  <script LANGUAGE="Javascript">

  var d = document;

  // ham chinh checkform
  function FcheckForm(f){
  if(!FcheckFilled('Tên truy cap',f.tentruycap.value)){ f.tentruycap.focus();return false; }
  if(!FcheckRadio("Giới tính",f.phai)){ return false; }
  if(!FcheckFilled('Mat khau',f.Password.value)){ f.Password.focus();return false; }
  if(!FcheckMinLength('Mat khau',f.Password.value,6)){ f.Password.focus();return false; }
  if(!FcheckMaxLength('Mat khau',f.Password.value,20)){ f.Password.focus();return false; }

  if(!FcheckNotLike("Tên truy cập","Mat khau",f.tentruycap.value,f.Password.value)) { f.Password.focus(); return false; }
  if(!FcheckLike("M?t khẩu","Xác nhan mat khau",f.Password.value,f.xacnhanmatkhau.value)) { f.xacnhanmatkhau.focus(); return false; }

  if(!FcheckRadio('Giới tính',f.phai)){ return false; }

  if(!FcheckEmail('Email',f.email.value)){ f.email.focus();return false; }

  if(!FcheckFilled('Ðịa chỉ',f.diachi.value)){ f.diachi.focus();return false; }
  if(!FcheckChars('Ðịa chỉ',f.diachi.value, 50)){ f.diachi.focus();return false; }

  if(!Fconfirm()) {
      return false;
  }else{
      alert("Đăng ký thành công");
  }

  return true;
  }

  // xac nhan gui
  function Fconfirm(){
  var agree=confirm("Thông tin hợp lệ. Bạn có muốn tiếp tục đăng ký không?");
  if (agree)
      return true ;
  else
      return false ;
  }

  // kiem tra dien chua
  function FcheckFilled(n,v){
  if(v==""){ alert(n+" bat buoc phai nhap!");return false; }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra so ki tu toi thieu
  function FcheckMinLength(n,v,num){
  if(v.length<num){ alert("So kí tu it nhat cua "+n+" là "+num+" kí tu!");return false; }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra so ki tu toi da
  function FcheckMaxLength(n,v,num){
  if(v.length>num){ alert("So kí tu nhieu nhat cua "+n+" là "+num+" kí tu!");return false; }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra la so hay khong
  function FcheckNumber(n,v){
  if((isNaN(v))||(v=="")){ alert(n+" phai là so!");return false; }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra so ki tu toi da va cho biet so ki tu bi lo
  function FcheckChars(n,v,num){
  if(v.length>num){ alert("So kí tu toi da cua "+n+" là "+num+" kí tu!\n"+(v.length-num)+" kí t? b? l?!");return false; }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra email hop le
  function FcheckEmail(n,v){
  var a=0
  var p=0
  for(var i=1;i<v.length;i++){
  if(!v.charAt(i))return false
  else if(v.charAt(i)=='@'){a++;if(v.charAt(i+1)==''){ alert(n+" không h?p l?!");return false; }}
  else if(v.charAt(i)=='.'){p++;if(v.charAt(i+1)==''||v.charAt(i+1)=='@'||v.charAt(i-1)=='@'){ alert(n+" không hop le!");return false; }}
  }
  if(a==1&&p){ return true; }
  else { alert(n+" không hợp lệ!");return false; }
  }

  // kiem tra radio button da duoc chon chua
  function FcheckRadio(n,v){
  var r = false;
  var i;
  for (i = 0;  i < v.length;  i++){
    if (v.checked)
        r = true;
   }
  if (!r){ alert("Chọn giá trị cho "+n+"!");return (false); }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra dropdown da duoc chon gia tri chua
  function FcheckDropOne(n,v){
  if(v.selectedIndex<=0){ alert("Hãy chọn giá tri cho "+n+"!");return false; }
  else { return true; }
  }

  // kiem tra dropdown co so lua chon trong khoang (mi,ma) hay khong
  function FcheckDropMultiple(n,v,mi,ma){
  var sel = 0;
   var i;
   for (i = 0;  i < v.length;  i++){ if (v.options.selected) sel++; }

  if(mi>0){
  if (sel < mi) { alert("Ít nhat là "+mi+" chon lua cho "+n+"!");return false; }
  }
  if(ma>0){
   if (sel > ma) { alert("Nhieu nhat là "+ma+" chon lua cho "+n+"!");return false; }
  }
   return true;
  }

  // kiem tra checkbox co so box duoc check co nam trong khoang (mi,ma) hay khong
  function FcheckBoxes(n,v,mi,ma){
   var sel = false;
  var i;
   for (i = 0;  i < v.length;  i++){ if (v.checked) sel++; }

  if(mi>0){
  if (sel < mi) { alert("Ít nhat là "+mi+" chon lua cho "+n+"!");return false; }
  }
  if(ma>0){
   if (sel > ma) { alert("Nhieu nhat là "+ma+" chon lua cho "+n+"!");return false; }
  }
   return true;
  }

  // kiem tra v1 va v2 co phai la khong giong hay khong
  function FcheckNotLike(n1,n2,v1,v2){
  if (v1==v2)
  { alert(n1 + " gi?ng " + n2 + "!"); return false; }
  return true
  }

  // kiem tra v1 va v2 co phai la giong hay khong
  function FcheckLike(n1,n2,v1,v2){
  if (v1!=v2)
  { alert(n1 + " không giong " + n2 + "!"); return false; }
  return true
  }
  </script>
  </HEAD>
  <BODY onLoad="khoiTao();">
  <FONT SIZE="+3"><B>Ðang ký thành viên:</B></FONT><BR />
  <BR />
  <form name="frmReg" onsubmit="return FcheckForm(this);"">
  <TABLE BORDER="0">
  <TR>
  <TR>
  <TD>Tên truy cap:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="text" NAME="tentruycap" />
  </TD>
  </TR>
  <TD>Ho tên:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="text" NAME="hoten" /> 
  </TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD>Gioi tinh:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="phai" VALUE="nam" /> Nam
  <INPUT TYPE="radio" NAME="phai" VALUE="nu" />
   Nu
  </TD>
  </TR>

  <TR>
  <TD>Mat khau:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="password" NAME="Password" />
  </TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD>Xác nhan mat khau:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="password" NAME="xacnhanmatkhau" />
  </TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD>Ngày/tháng/nam sinh:</TD>
  <TD>
  <SELECT NAME="ngaysinh" onChange="lamTuoi()"></SELECT> / <SELECT NAME="thangsinh" onChange="lamTuoi()"></SELECT> / <SELECT NAME="namsinh" onChange="lamTuoi()"></SELECT>
  </TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD>Email:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="text" NAME="email" />
  </TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD>Ðia chi:</TD>
  <TD>
  <INPUT TYPE="text" NAME="diachi" />
  </TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD COLSPAN="2">
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Ðang ký" />&nbsp;
  <INPUT TYPE="reset" VALUE="Nhap lai" />

  </TD>
  </TR>

  </TABLE>


  _________________
  avatar
  Giap_HakunaMatata
  ๑۩۞۩๑Super moderator๑۩۞۩๑
  ๑۩۞۩๑Super moderator๑۩۞۩๑

  Tước hiệu Tước hiệu : Hakuna Matata
  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 80
  Điểm : 15125
  Lượt thanks : 24
  Tuổi : 27
  Đến từ : THANH HOA

  Re: hỏi code check

  Bài gửi by Giap_HakunaMatata on Thu Apr 29, 2010 12:45 pm

  ths cậu dài thế này sao. lâu không đụng đến wên hết rồi.


  _________________
  MSG
  avatar
  yuchi_bkap
  ๑۩۞۩๑Admin๑۩۞۩๑
  ๑۩۞۩๑Admin๑۩۞۩๑

  Tước hiệu Tước hiệu : Trùm Rap
  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 78
  Điểm : 15840
  Lượt thanks : 26

  Re: hỏi code check

  Bài gửi by yuchi_bkap on Thu Apr 29, 2010 5:31 pm

  Ẹc tuấn anh mayg gửi code như thế thì hiểu làm sao được! Cái kia nhiều câu lệnh đã học đâu! ĐÚng là copy Code trên mạng
  Code:
  var re = /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@([\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,7}$/;
  Đoạn check bằng Reg nè, đang bận ko up chi tiết được, lâu rồi ko học cũng quên!


  _________________

  PIT Yuchi
  Cố gắng từng ngày...
  Vì 1 ngày mai...
  avatar
  Giap_HakunaMatata
  ๑۩۞۩๑Super moderator๑۩۞۩๑
  ๑۩۞۩๑Super moderator๑۩۞۩๑

  Tước hiệu Tước hiệu : Hakuna Matata
  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 80
  Điểm : 15125
  Lượt thanks : 24
  Tuổi : 27
  Đến từ : THANH HOA

  Re: hỏi code check

  Bài gửi by Giap_HakunaMatata on Thu Apr 29, 2010 5:53 pm

  ừa ths nhìu


  _________________
  MSG

  Sponsored content

  Re: hỏi code check

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Mon Mar 19, 2018 3:39 pm